Rutiner vid sjukdom

 

Gällande Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens och Region Skånes rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

1177, Region Skåne: https://www.1177.se/Skane/

Absoluta regler går inte att fastslå, men barn skall INTE delta i Tofsvipans verksamhet:

  • Vid feber. Barnet ska ha minst en feberfri dag innan det återgår till förskolan. 
  • Uppenbar smittorisk. (Ex. vis maginfluensa med diarré och/eller kräkningar, vattkoppor utan feber men med vätskande blåsor m.m.)
  • Konstaterat bärande av vissa bakterier. (kontakt med Smittskyddsverksamhet / BVC/ Vårdcentral kan ske.)
  • Vid antibiotikabehandling skall behandlingen ha pågått minst 2 dagar och gett god effekt.
  • Syskon till sjukt barn skall vara hemma om smittsamhet kan misstänkas. (T. ex. vid maginfluensa).
  • Vid maginfluensa ska barnen vara hemma minst 48 timmar efter tillfrisknande.

Smittsamma sjukdomar sprids snabbt i barngruppen, till personal och även till er familjer.

Minskad exponering är bästa smittskydd och profylax.

Barn som är uppenbart smittsamma eller sjuka skall inte vara på Tofsvipan.

Personalen tar kontakt med föräldrarna om allmäntillståndet inte är tillfredsställande.