Rutiner vid sjukdom

 

Smittsamma sjukdomar sprids snabbt i barngruppen, till personalen och övriga familjemedlemmar.

Minskad exponering är bästa smittskydd och profylax.

Barn som är uppenbart smittsamma eller sjuka, skall inte vara på Tofsvipan.

Personalen tar kontakt med föräldrarna om tillståndet inte är tillfredsställande.

Absoluta regler går inte att fastslå, men barn skall INTE delta i Tofsvipans verksamhet:

  • Vid feber. Barnet ska ha minst en feberfri dag innan det återgår till förskolan. 
  • Uppenbar smittorisk (Ex. vis maginfluensa med diarré och/eller kräkningar, vattkoppor utan feber men med vätskande blåsor m.m..)
  • Konstaterat bärande av vissa bakterier (kontakt med Smittskyddsverksamhet / BVC/ Vårdcentral kan ske.)
  • Vid antibiotikabehandling skall behandlingen ha pågått minst 2 dagar och gett god effekt.
  • Syskon till sjukt barn skall vara hemma om smittsamhet kan misstänkas (t. ex. vid maginfluensa).
  • Vid maginfluensa ska barnen vara hemma minst 48 timmar efter tillfrisknande.