Personal och Ekonomi

Personalen
På Tofsvipan arbetar tio pedagoger varav fem barnskötare och sex förskollärare. Rektor Nina Wiklund är förskollärare med mångårig erfarenhet i yrket, både som förskollärare och förskolechef.
Ekonomin
Tofsvipan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag samt föräldrarnas månadsavgifter. Dessa beräknas på samma sätt som inom Lunds kommuns förskoleverksamhet, vilket innebär att maxtaxa tillämpas. Förskolans ekonomi är stabil.