Personal och Ekonomi

Personal
På Tofsvipan arbetar åtta pedagoger varav fem barnskötare och tre förskollärare. Rektor och ställföreträdande rektor arbetar 75% i barngrupp samt 25% på kontoret vardera.
Ekonomin
Tofsvipan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag samt föräldrarnas månadsavgifter. Dessa beräknas på samma sätt som inom Lund kommuns förskoleverksamhet, vilket innebär att maxtaxa tillämpas. Förskolans ekonomi är stabil.
Annons