Verksamhet och Mål

Tofsvipans pedagogiska mål
  • Att barn, föräldrar och personal ska känna glädje och trygghet hos oss
  • Att ge varje barn rika möjligheter att utveckla sin identitet
  • Att skapa ett öppet klimat och en varierad miljö både inne och ute
  • Att ta tillvara på varje enskilt barns nyfikenhet och intresse
Pedagogiken är personalens ansvar och förskolan följer läroplanen Lpfö98 (reviderad 2010).
Verksamhet

Förskolan har plats för 40 barn som är indelade i tre avdelningar. Lammen (1-3 år), Nyponet och Humlan (3-5 år).

Förskolan vill stimulera barnens intresse för vår miljö och natur. Barnen vistas regelbundet i naturen och följer årstidernas växlingar i olika aktiviteter. Vi arbetar för att källsortering ska bli en del av barnens vardag.
Under sommarhalvåret behöver barnen ibland ta med egen matsäck till någon av våra spännande utflykter

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling hittar ni här:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan Tofsvipan