Verksamhet och Mål

Tofsvipans pedagogiska mål
  • Att barn, föräldrar och personal ska känna glädje och trygghet hos oss
  • Att ge varje barn rika möjligheter att utveckla sin identitet
  • Att skapa ett öppet klimat och en varierad miljö både inne och ute
  • Att ta tillvara på varje enskilt barns nyfikenhet och intresse
Pedagogiken är personalens ansvar och förskolan följer skollagen och läroplanen för förskolan.
Verksamhet
Förskolan har plats för ca. 40 barn som är indelade i två avdelningar. Glädjen och Lyckan som båda har barn i åldrarna 1-5 år.
Vi vill stimulera barnens intresse för vår miljö och natur. Barnen vistas regelbundet i naturen och följer därmed årstidernas växlingar. Vi har olika aktiviteter utomhus.
Vi arbetar för att källsortering ska bli en del av barnens vardag.
Under sommarhalvåret får barnen ibland ta med sig egen matsäck när vi går iväg på någon av våra spännande utflykter.

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling hittar ni här:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan Tofsvipan

Annons