Kontakt

Adressen till Förskolan Tofsvipan i Lund är:
Runslingan 5
224 77 Lund
Glädjen: 0733-15 78 18
Lyckan: 0733-56 65 78

karta_tofsvipan

Kontakt
För frågor om verksamheten:
Glädjen 0733-15 78 18
Lyckan  0733-56 65 78
Therése Ekenmo-Thorsander
Helena Winberg

För frågor om föreningen:
Ordförande Matilda Mattsson
epost: matildajnilsson@gmail.com
För att ställa ditt/ert barn i kö, vänligen gå till  Köanmälan
För kö-relaterade frågor vänligen kontakta:
Köansvarig Malin Flaum
Annons