Föräldrakooperativ

PICT2288sm
Föräldrarnas roll

Föreningen drivs av en styrelse bestående av 5-8 föräldrar.

Rektorn deltar i styrelsens möten och styrelsen sammanträder en gång i månaden.

De medlemmar som inte sitter i styrelsen ingår i någon av grupperna som främst sköter enklare fastighetsskötsel.

Varje år genomförs en årsstämma med medlemsmöte och två fixardagar. Deltagande på dessa aktiviteter är obligatoriskt

Alla familjer betalar en medlemsavgift på 250kr/familj som sedan betalas tillbaka när barnet/barnen slutar på förskolan.

Att ha sitt barn på Tofsvipan innebär ett litet merarbete och ger samtidigt en fantastisk möjlighet att få vara delaktig i förskolans verksamhet.

Annons