Föräldrakooperativ

PICT2288sm
Föräldrarnas roll

Föreningen drivs av en styrelse bestående av åtta föräldrar.

Förskolechefen deltar i styrelsens möten och styrelsen sammanträder en gång i månaden.

De medlemmar som inte sitter i styrelsen ingår i någon av grupperna som främst sköter enklare fastighetsskötsel.

Varje år genomförs en årsstämma med medlemsmöte och två fixardagar. Deltagande på dessa aktiviteter är obligatoriskt

Alla familjer betalar en medlemsinsats på 250kr/familj som sedan betalas tillbaka när barnet/barnen slutar på förskolan.

Varje familj kommer även att schemaläggas för jourtjänstgöring två halvdagar per termin.

Att ha sitt barn på Tofsvipan innebär ett litet merarbete, men ger också en fantastisk möjlighet att få vara delaktig i förskolans verksamhet.