Lyckan

På Lyckan består arbetslaget av Helena, Helena, Hakan och Melika

Barngruppen består av 18 barn i åldrarna 1-5 år.

Under denna termin har vi framförallt fokuserat på barns inflytande över verksamheten. Varje måndag har vi haft veckomöte med barnen där de har fått komma med förslag på saker som vi kan göra på avdelningen. Det har lett vidare till diverse roliga projekt och temadagar! Vi har bl.a byggt lampor av knäckebröd, gjort egna tavelramar och haft mexikansk temadag med flygresa, böcker, tillverkning av masker och mexikansk brottning. Utöver det fortsätter vårt arbete med hållbar utveckling genom vårt Grön Flagg projekt där vi lär oss mer om insekter och småkryp. Just nu håller vi på att bygga ett insektshotell åt djuren på gården.

Uppdaterad 2021-04-29