Lyckan

På Lyckan består arbetslaget av Helena, Helena, Hakan och Melika

Barngruppen består av 20 barn i åldrarna 1-5 år.

Vi arbetar kontinuerligt med vår grundverksamhet, regler, rutiner och hur vi är mot varandra. Vi lägger stor vikt vid vår värdegrund. Detta gör vi för att skapa en trygghet och vi-känsla i gruppen.

Vi arbetar mycket med vår inom- och utomhusmiljö för att på allra bästa sätt kunna utmana och inspirera barnen till lek och inlärning. Vi arbetar aktivt med att dela barnen i mindre grupper för att kunna se och bekräfta varje enskilt barn.

Vi arbetar i små grupper där barnens behov och intressen ligger till grund för val av aktivitet/teman.

Vi arbetar och väljer kvalitetsarbeten varje termin där vi granskar vår utbildning lite extra på något utvalt område.

Uppdaterad 2021-11-22

Annons