Nyponet

På Nyponet arbetar tre pedagoger: Hakan (barnskötare), Agge (barnskötare) och Robin (förskollärare). I skrivande stund har vi tretton barn i åldrarna 3-5 på vår avdelning.

IMG_0807

Mars 2018

Under terminens första månader har vi arbetat mycket med vårt återkommande vänskapstema. Där arbetar vi utifrån bokserien ”Tio små kompisböcker” som tar upp olika aspekter av vad det innebär att vara kompis med någon, t.ex ”Prata om det”, ”Vänta på din tur” och ”Sprida glädje”. Vi fortsätter också med vårt temaarbete om återvinning från föregående termin. Arbetet är en del av vårt arbete med att bli Grön Flagg certifierade och för tillfället håller vi på att undersöka hur pant fungerar! Tidigare har vi bl.a deltagit i Tetra Paks projekt ”Kartongmatchen” där vi samlade in dryckeskartonger på förskolan och i barnens hem som sedan togs till återvinningen eller användes till vårt bygge av en kartongstad.

IMG_3635

I början av terminen målade alla barn ett självporträtt

                                 IMG_3071

Välkommen till Nyponets kartongstad!

 

Under vårt arbete med återvinning har vi fått ”skräpuppdrag” av dessa tre; Plastrid, Metallex och Kartong-Klas

 

Uppdaterad 2018-03-05