Glädjen

På Glädjen består arbetslaget av Therése, Gunilla, Seyrete och Filippa.

Barngruppen består idag av 20 barn i åldrarna 1-5 år.

Vi arbetar kontinuerligt med vår grundverksamhet, regler, rutiner och hur vi är mot varandra. Vi lägger stor vikt vid vår värdegrund. Detta gör vi för att skapa en trygghet och vi-känsla i gruppen.

Vi arbetar mycket med vår inom- och utomhusmiljö för att på allra bästa sätt kunna utmana och inspirera barnen till lek och inlärning. Vi arbetar aktivt med att dela barnen i mindre grupper för att kunna se och bekräfta varje enskilt barn.

Vi erbjuder just nu åldersintegrerade grupper en dag i veckan. Barnens behov och intressen ligger till grund för val av aktivitet/teman.

Vårt tema på humlan denna termin är utifrån barnens intresse för ”slajm” och ”sommarskuggan”. Någon mystisk person som kallas ”Gissa vem” lägger brev, ”slajm” samt olika uppdrag till oss. 

Vi fortsätter vårt arbete med att vara Grön Flagg-certifierade där vårt tema för terminen är att minska matsvinnet på avdelningen.

Vårt kvalitetsarbete denna termin är att granska lite extra hur bra vi är på att ta in barnens tankar och idéer i vår utbildning.

Uppdaterat 2021-04-29