Humlan

På avdelningen Humlan arbetar tre pedagoger. Therése (förskollärare), Gunilla (barnskötare) och Helena (förskollärare)

IMG_2457

Januari 2019

Vi arbetar kontinuerligt med vår grundverksamhet (regler, rutiner, hur vi är mot varandra) samt lägger stor vikt vid vår värdegrund. Detta gör vi för att skapa en trygghet och vi-känsla i gruppen.

Vi arbetar mycket med vår inomhus- och utomhusmiljö för att på allra bästa sätt kunna utmana och inspirera barnen till lek och inlärning. Vi arbetar aktivt med att dela barnen i mindre grupper för att kunna se och bekräfta varje enskilt barn.

Vi erbjuder just nu grupper med t.ex. rytmik och rörelse, sagoyoga och massagesagor samt djur och experiment. Barnens behov och intressen ligger till grund för val av aktiviteter och grupper.

Vi fortsätter vårt arbete med att vara Grön Flagg-certifierade där vårt tema för terminen är jämställdhet samt motverka stereotypa könsmönster!

 

IMG_0133

Uppdaterat 29/1-2019