Humlan

På avdelningen Humlan arbetar tre pedagoger. Therése (förskollärare), Gunilla (barnskötare) och Helena (förskollärare).

IMG_2457

MARS 2018

Vi arbetar kontinuerligt med vår grundverksamhet på Humlan. Regler, rutiner och hur vi är mot varandra. Detta gör vi för att skapa en trygghet och vi-känsla i gruppen.

Vi arbetar mycket med vår inomhus- och utomhusmiljö för att på allra bästa sätt kunna utmana och inspirera barnen till lek och inlärning. Vi arbetar aktivt med att dela barnen i mindre grupper för att kunna se och bekräfta varje enskilt barn.

Vi arbetar aktivt med att dela barnen i mindre grupper för att kunna se och bekräfta varje enskilt barn. Just nu erbjuder vi grupper såsom sagor, sagoyoga och massagesagor samt djur, musik och experiment. Barnens behov och intressen ligger till grund för val av aktiviteter och grupper.

Vi fortsätter vårt arbete med att bli Grön Flagg-certifierade. Vårt tema är årstiderna.

IMG_0133

Uppdaterat 20/3-2018