Avdelningar

På Tofsvipan har vi två åldersblandade avdelningar, Glädjen och Lyckan. Det innebär att när ditt barn börjar på förskolan är det kvar på samma avdelning tills det är dags att börja i förskoleklassen.